1. Mục đích và phạm vi thu thập

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển thì cần cung cấp một số thông tin cần thiết như: họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ,…. Những thông tin này giúp dịch vụ của chúng tôi dễ dàng hơn trong việc trao đổi và giải đáp những thắc mắc của quý khách.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về tài khoản cá nhân như bảo mật và lưu giữ hoạt động dưới tên đăng kí. Ngoài ra các thành viên có trách nhiệm thông báo về dịch vụ khi có những hành vi trái phép, vi phạm bảo mật và xâm phạm của bên thứ ba để chúng tôi có giải pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

– Tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng dịch vụ

– Việc sử dụng thông tin cá nhân chỉ dùng trong nội bộ công ty

– Ngăn chặn các hoạt động có ý định phá hủy tài khoản người dùng

– Trong trường hợp có yêu cầu pháp luật cung cấp thông tin cá nhân bao gồm: viện kiểm soát, tòa án và cơ quan điều trang liên quan. Còn lại trong bất cứ trường hợp nào cũng không được xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin trong tài khoản cá nhân sẽ được hủy bỏ khi khách hàng yêu cầu hoặc có thể tự đăng nhập và hủy bỏ. Trường hợp còn lại thì thông tin sẽ được bảo mật.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lí thông tin

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lí thông tin

5. Phương tiện công cụ để tiếp nhận và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Khách hàng có thể tự đăng nhập, cập nhật hoặc điều chỉnh và có thể tự hủy những thông tin đó. Và có quyền gửi khiếu nại về website của dịch vụ khi thông tin đã bị xâm nhập từ bên thứ 3. khi tiếp nhận thông tin này chúng tôi sẽ xác nhận lại và báo cho cơ quan chức năng vào cuộc.

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Vì đây là những thông tin cá nhân nên chúng tôi kiểm soát và quản lí chặt chẽ để cho quý khách hàng yên tâm. Trừ trường hợp quý khách đồng ý cho bên thứ 3 hoặc pháp luật yêu cầu. Trong chính sách của công ty chúng tôi sẽ bảo mật thông tin lại cho khách hàng.

Công ty chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật của công ty.